Επειδή η κατάσταση με τα ασφαλισικά ταμεία δεν είναι σταθερή, αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 231 027 2455

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01/12/2018

ΕΟΠΥΥ: 100ευρώ ανά 4 χρόνια δαπάνη κατά άτομο. (Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε κοντινό ή μακρινό)